Tegoroczne Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia posadzkarzy za nami. Podjęło kilka ważnych decyzji. Przede wszystkim dokonane zostały zmiany w Statucie organizacji. Do struktury wprowadzono nowy organ – Komisję ds. Etyki i Arbitrażu, której zadaniem jest popularyzacja zasad etyki zawodowej wśród Członków organizacji, przygotowanie systemu funkcjonowania Arbitrów, oraz opracowanie sposobu funkcjonowania przyszłego Sądu Koleżeńskiego. Kolejną ważną decyzją było wprowadzenie regulaminu wyboru władz. Dotyczy on Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej. Przyjęto Kodeks Etyki Zawodowej Członka PSP. Dokument opisuje zasady moralnych Członków PSP. Podaje kryteria, którymi powinni się kierować w swojej pracy nie tylko przedstawiciele branży wykładzinowej.

Jednym z najważniejszych głosowań podczas minionego zebrania był wybór Prezesa organizacji. Jednogłośnie został nim Henryk Wagner. Po ukonstytuowaniu się Zarządu ogłoszono, że wiceprezesem wybrano Jerzego Bieszczada, a na funkcję Skarbnika Dariusza Milczarka.O Bartosza Grygorowicza uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej. Przeprowadzono wybory Członków Komisji ds. Etyki i Arbitrażu. Znaleźli się w niej Krzysztof Ostrowski – Przewodniczący, oraz Członkowie: Dariusz Wolinowski, Tomasz Urbański i Daniel Szarubka.
Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie i udzieliło zarządowi absolutorium za 2013 rok.

Spotkanie było okazją do wręczenia legitymacji nowym Członkom. Po zamknięciu obrad miało miejsce podpisanie umowy z firmą Multicontract- nowym Członkiem Wspierającym PSP. Witamy w naszym gronie!

Członkowie Wspierający PSP