Odbyło się pierwsze spotkanie osób zainteresowanych pracą w Zespołach Technicznych PSP.

Są to grupy ekspertów, których zadaniem jest przygotowanie propozycji stworzenia nowych lub modyfikacji istniejących dokumentów związanych z porządkowaniem branży w zakresie techniki i technologii. Wśród członków zespołów znajdowac się będą członkowie PSP, producenci, autorytety branży, przedstawiciele instytucji związanych z budownictwemi wykładzinami.

Na spotkaniu 21 marca powołano siedem zespołów:

ZT1 – Rzeczoznawcy
ZT2 – Rekomendacje dla firm usługowych
ZT3 – Informacje Techniczne
ZT4 – Certyfikacja wyrobów
ZT5 – Recenzja podręcznika
ZT6 – Izba Rzemieślnicza – egzaminy czeladnicze, mistrzowskie
ZT7 – Cennik usług.

Teraz członkowie poszczeczególnych zespołów spotykac się będą na indywidualnych konsultacjach, w wyniku których powstaną propozycje porządkujące odpowiednie dziedziny.

Członkowie Wspierający PSP