Zasoby 2018-07-05T12:30:24+00:00

Informacje techniczne

ITW sprawach nie uregulowanych normami i obowiązującymi przepisami branża ma prawo publikować swoje stanowisko i wytyczne. Korzystając z tego przywileju przedstawiamy poniżej Informacje Techniczne opracowane przez zespół Rzeczoznawców PSP i techników firm działających na naszym rynku.

Ceny usług

PSP podjęło się zebrania, usystematyzowania i opublikowania cen za czynności wykonywane przez firmy posadzkarskie w ramach usługi montażu wykładzin. Projekt ten miał spełnić kilka postulatów. Po pierwsze usystematyzowanie nazewnictwa i opisu czynności jakie pojawiają się w związku z wykonywaniem usług wykładzinowych przez nasze firmy. Jesteśmy przekonani, że nasze opracowanie może być pomocnym narzędziem dochodzenia swoich praw w przypadku pojawienia się prac dodatkowych nie ujętych w pierwotnej umowie. Nie tylko dla posadzkarzy, ale również dla producentów publikacje te mogą przydać się w przypadku rozliczania reklamacji. W końcu chcieliśmy pokazać jak wiele czynności trzeba wykonać, aby profesjonalnie zamontować wykładzinę podłogową.

Protokoły

Protokoły to elementarz pracy posadzkarza. Dobrze przygotowane dokumenty, posiadające odpowiednie rubryki mogą okazać się nieocenione w przypadku problemów na budowie i ewentualnego sporu. Poniżej zamieszczone zostały protokoły, które ułatwią pracę posadzkarza.

Normy

Poniżej znajduje się lista aktualnych norm dotyczących wykładzin podłogowych. Normy można nabyć w sklepie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego znajdującego się pod adresem https://sklep.pkn.pl.

Podręcznik Posadzkarz

Podręcznik Posadzkarz Wykładzin Podłogowych to najnowsza i usystematyzowana wiedza o wykładzinach. Podręcznik ten to jedyne w Polsce i drugie w Europie kompendium wiedzy dotyczące branży posadzkarskiej. Formę oraz zakres tematyczny opracowano tak, aby w łatwy sposób znajdować przystępne i wyczerpujące opisy zjawisk i technik towarzyszących pracy posadzkarza wykładzin podłogowych.

Autor opracowania – inż. Zbigniew Wolski.

Zespół redakcyjny stanowili Rzeczoznawcy PSP:

Cena detaliczna wynosi 200,- zł. Członkowie PSP niezalegający ze składkami otrzymują rabat 25%. Zamówienia należy kierować na adres: biuro@posadzkarze.com.pl

Publikacja, której patronem jest Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy powstała przy wsparciu:

  • Sponsorów Generalnych – Forbo, Mapei
  • Sponsorów Głównych: – Agnella i Uzin

Każdy profesjonalista powinien mieć tę książkę!

Egzaminy na czeladnika i mistrza

Od lutego 2013 roku PSP jest Członkiem Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia. Nasi przedstawiciele z IRMKiP przygotowują szkolenia i egzaminy. Poniżej prezentujemy obowiązujące wymagania dla kandydatów na czeladnika i mistrza.

Jesteśmy dla Was

Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy jako instytucja powstała z myślą o pomocy całej branży posadzkarskiej. Jeżeli uważasz, że jakiś temat dotyczący posadzkarstwa jest nierozwiązany albo niejasny – napisz do nas na biuro@posadzkarze.com.pl – zostaje on przez nas przeanalizowany. Razem ułóżmy branżę!

Członkowie Wspierający PSP

Dołącz do Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy już dziś!

Poznaj zalety bycia Członkiem Zwyczajnym i zacznij z nich korzystać!