Szanowni Państwo!
Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy jest organizacją powołaną w celu promocji, rozwoju i ochrony interesów branży wykładzinowej w naszym kraju. Chociaż powstało w 2007 roku, dotychczasowe działania należy ocenić jako skromne.

W ostatnich miesiącach 2012 roku grupa osób postanowiła reaktywować działalność stowarzyszenia i nadać mu nowy impet. Zorganizowano szereg spotkań z przedstawicielami firm handlujących i instalujących wykładziny, aby ustalić aktualnie najważniejsze problemy branży. Wyniki tych rozmów potwierdziły bardzo duże zainteresowanie nowym pomysłem. Wykonano więc następny krok.
Sformułowano cele krótko i długookresowe, rozpoczęto budowę sprawnej organizacji i podjęto wysiłki niezbędne do zapewnienie źródła finansowania.

Przygotowano koncepcję pracy biura stowarzyszenia i uzgodniono zasady działania. Zwrócono się do osób zainteresowanych z propozycją wsparcia organizacji w pierwszym okresie funkcjonowania. Apel spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Dzięki temu zebrane zostały fundusze na zbudowanie i funkcjonowanie organizacji. Na realizację planów oraz przeprowadzenie kolejnych projektów potrzebne są dodatkowe zasoby finansoweProponujemy Państwu udział w porządkowaniu i rozwijaniu branży wykładzinowej w Polsce. Jesteśmy przekonani, że bez Waszego wsparcia trudno będzie zrealizować już podjęte zadania, a także przyczyniać się do rozwoju branży w przyszłości.
Dlatego namawiamy do zostania Członkiem Wspierającym Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy.

Wśród korzyści związanych z tą rolą znajdują się na pewno:

 • Śledzenie na bieżąco zmian na rynku. Udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu badań rynkowych
 • Korzystanie z procedur związanych z powoływaniem rzeczoznawców, mistrzów i czeladników
 • Udział w przygotowaniu programów szkoleniowych dla kandydatów do zawodu i rzeczoznawców
 • Uczestnictwo w budowaniu pozytywnego wizerunku branży i wykładzin
 • Umocnienie swojej roli jako lidera rynku
 • Proponowanie na forum PSP własnych rozwiązań i pomysłów
 • Korzystanie z PSP jako niezależnego partnera do budowania i rozwijania relacji z innymi podmiotami
 • Formułowanie wspólnych postulatów wobec instytucji zewnętrznych i administracji
 • Dostęp do najnowszych informacji o zmianach na rynku
 • Możliwość nawiązania kontaktu z firmami działającymi w handlu i usługach związanych z wykładzinami
 •  Korzystanie z rabatów od cen oferowanych przez PSP przy przeprowadzaniu różnego rodzaju działań (targi, wystawy, konferencje itp.)
 • Udział Państwa przedstawicieli w zespołach zajmujących się:
 • opracowaniem standardów usług
 • certyfikacją/rekomendacją usług i wyrobów
 • opracowaniem branżowego cennika usług
 • doradztwem przy tworzeniu podręcznika dla instalatorów wykładzin
 • Publikowanie logo na stronach stowarzyszenia
 • Używanie tytułu: „Członek Wspierający Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy”.

Zapraszamy do dyskusji

Członkowie Wspierający PSP