Wczoraj, 15 maja, odbyło się pierwsze Spotkanie Regionalne branży wykładzinowej Wielkopolski. Chociaż, właściwie należałoby poszerzyć granicę, bo wśród uczestników byli przedstawiciele lubuskiego i szczecińskiego. Na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy odpowiedziało ponad 30 osób. Byli wśród nich posadzkarze, przedstawiciele firm handlowych oraz przedstawiciele producentów – Członków Wspierających. Spotkanie otworzył i poprowadził Marcin Witkowski. Jak zwykle, sprawy dotyczące rzeczoznawstwa oraz zagadnień technicznych przedstawił Janusz Dziewanowski – Pełnomocnik Zarządu. Trzecim z prezentujących był Krzysztof Ostrowski – Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy etyki zawodowej. Właśnie Krzysztof omówił przyjęty niedawno projekt Kodeksu Etyki Zawodowej Członków PSP oraz opowiedział o planach stworzenia Komisji ds. Etyki i Arbitrażu, której zadaniem będzie między innymi stworzenie zasad funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego, systemu powoływania Arbitrów i mediatorów.

Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja na temat Pilotażowego Programu Rekomendacji. Dyskusja o szczegółach tego przedsięwzięcia przeniosła się do kuluarów i prowadzona była jeszcze długo po oficjalnym zakończeniu spotkania. Zebrani przychylnie komentowali podjęte już przez PSP działania, między innymi publikację średnich cen usług branży wykładzinowej oraz inicjatywę wydania podręcznika dla posadzkarzy.
Inicjatywa promocji wykładzin podłogowych na wydziałach projektowania wnętrz uczelni wyższych również uznana została za słuszną i konieczną dla rozwoju branży w przyszłości.

Obecność na spotkaniu przedstawicieli regionu szczecińskiego zaowocowała decyzją o zorganizowaniu w najbliższym czasie podobnego spotkania na Pomorzu.

Konkretne działania i plany naszej organizacji zostały poparte nie tylko słowami. Kilkunastu z obecnych na miejscu wstąpiło do PSP, a kolejna grupa zapowiedziała ten krok w niedalekiej przyszłości.

Dziękujemy naszym gościom za obecność i dociekliwe pytania. Do zobaczenia!

Członkowie Wspierający PSP