Zgodnie ze statutem Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy Zarząd PSP zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 25 czerwca 2015 r. w hotelu 500 w Strykowie ul. Warszawska – Smolice 1B. Pierwszy termin zebrania godzina 12:30. Drugi termin 12:45.

Porządek Zebrania

 1. Powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Głosowanie nad porządkiem obrad.
 6. Sprawozdanie Zarządu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Głosowanie nad Sprawozdaniem Zarządu.
 9. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium za 2014 rok.
 10. Powołanie Sądu Koleżeńskiego.
 11. Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego.
 12. Zatwierdzenie wysokości rocznej składki dla Członków Zwyczajnych
 13. Wolne wnioski i dyskusja nad zadaniami Stowarzyszenia.
 14. Zakończenie obrad.

Przypominamy, że czynne prawo wyborcze mają członkowie Stowarzyszenia, którzy opłacili składki.

Zapraszamy serdecznie
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

Pytania należy kierować na e-mail: biuro@posadzkarze.com.pl; lub tel.: 605 577 677

Członkowie Wspierający PSP