W związku z niedotrzymaniem przez hotel Ossa warunków umowy, zmuszeni jesteśmy przenieść naszą konferencję.

Termin 13 – 14 listopada pozostaje bez zmian.

Nowa lokalizacja to hotel Magellan w Bronisławowie nad Jeziorem Sulejowskim

Członkowie Wspierający PSP