Ostatnia, z opublikowanych Informacji technicznych PSP nosi tytuł: Instrumentalny pomiar i oznaczanie różnic barwy wykładzin podłogowych PVC na posadzkach w pomieszczeniach.

Zagadnienie jest trudne i nowe nie tylko na skalę europejską. Dotychczas nikt nie pokusił się o wydanie takich wytycznych. Aby przybliżyć specyfikę tej dziedziny wiedzy oraz przekazać zasady korzystania z urządzeń pomiarowych, zorganizowano szkolenie, w którym wzięli udział rzeczoznawcy i członkowie PSP oraz przedstawiciele firm wspierających nasze stowarzyszenie. Szkolenie prowadził specjalista w zakresie kolorymetrii oraz praktyk w tej dziedzinie pan Jarosław Urbański.

W części praktycznej, każdy z uczestników mógł korzystając z spektrometru i kolorymetru samodzielnie określić różnicę barw na przygotowanych wcześniej próbkach wykładzin z PVC.

Członkowie Wspierający PSP