Proces powoływania rzeczoznawców osiągnął kolejny etap.
Po szkoleniu (16 września) z zakresu aspektów prawnych, tworzenia ekspertyz oraz etyki zawodowej, kandydaci wylosowali zestawy materiałów do prac egzaminacyjnych. W ciągu kolejnego miesiąca zadaniem przyszłych rzeczoznawców będzie przygotowanie ekspertyzy, a następnie obrona swojej pracy przed Komisją egzaminacyjną.