Po raz drugi spotkali się członkowie działającego przy PSP Zespołu Technicznego nr 2, opracowującego zasady rekomendacji dla firm usługowych.

Tym razem, oprócz członków PSP, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm dostarczających materiały i narzędzia dla branży wykładzinowej. Dyskutowano o zasadności takich rekomendacji, uzgadniano definicję bezpiecznej usługi, proponowano listę kryteriów określających firmę rekomendowaną. Przystąpiono do omawiania zasad na jakich odbywać się będzie przyznawanie rekomendacji.

Zgodzono się, że proces dochodzenia do ostatecznych uzgodnień będzie wymagał czasu, ale jest on konieczny dla porządkowania rynku wykładzinowego. Za priorytetową uznano zasadę transparentności i przejrzystości kryteriów.

Ustalono plan pracy i termin kolejnego spotkania.

Członkowie Wspierający PSP