Kilkanaście osób uczestniczyło w zorganizowanym przez PSP pierwszym spotkaniu regionalnym posadzkarzy Podlasia. Była to okazja do przedstawienia działalności Stowarzyszenia, poinformowania o aktualnie prowadzonych przedsięwzięciach, oraz omówienia planów na najbliższe miesiące.

Największe zainteresowanie obecnych wzbudził temat średnich cen usług posadzkarskich i opracowane Informacje techniczne.

Członkowie Wspierający PSP