Wczoraj, 3 kwietnia, odbyło się pierwsze spotkanie posadzkarzy Dolnego Śląska. Do wrocławskiego hotelu Bielany przyjechało niemal 40 osób. Byli wśród nich posadzkarze, właściciele firm branży wykładzinowej oraz przedstawiciele firm dostarczających na rynek materiały do montażu wykładzin.

Spotkanie rozpoczął wiceprezes PSP Henryk Wagner, który przypomniał dotychczasowe osiągniecia i przedstawił plany na bieżący rok. Szczegóły dotyczące analizy średnich cen usług branży wykładzinowej omówił Marcin Witkowski, natomiast o programie rekomendacji mówił Tomasz Urbański. Kolejnym punktem była prezentacja Janusza Dziewanowskiego na temat zadań i roli rzeczoznawców PSP oraz planach opracowania branżowych informacji technicznych. Wystąpienie zamykające tę cześć spotkania dotyczyło korzyści związanych z członkostwem w stowarzyszeniu.

Podczas dyskusji wiele uwagi poświęcono właśnie rzeczoznawcom i cenom. Wśród wygłaszanych przez uczestników opinii dwie były szczególnie podkreślane. Podjęte przez PSP zadania uznano za konieczne i właściwie. Zgodzono się, że niektóre z nich wymagają więcej czasu na realizację. Podkreślono konieczność budowy odpowiedniego wizerunku organizacji i popularyzacji jej działań PSP w Polsce.

Dziękując za spotkanie, gospodarz Marek Moska, wyraził satysfakcję z tak licznej i aktywnej obecności przedstawicieli branży w spotkaniu.

O kolejnym spotkaniu w tym regionie będziemy informować.

Członkowie Wspierający PSP