Ponad 50 osób wzięło udział w Spotkaniach Regionalnych zorganizowanych przez PSP w Warszawie (11 czerwca) i Stargardzie Szczecińskim (12 czerwca). Były to kolejne okazje do spotkań przedstawicieli branży wykładzinowej. Uczestniczący w nich uzyskali wyczerpujące informacje na temat aktualnych działań organizacji, oraz planów na najbliższe miesiące.

Podczas dyskusji na warszawskim spotkaniu zwracano uwagę na konieczność stworzenia zapisów, które Członkowie mogliby wykorzystywać w umowach ze zleceniodawcami, ułatwiających zarówno proces wykonywania jak i odbioru pracy. Podkreślano konieczność stworzenia specyfikacji technicznych, rodzaju wytycznych odbioru robót posadzkarskich.

W pod stargardzkim Żarowie, przedstawiciele branży z Pomorza Zachodniego dyskutowali o możliwościach stworzenia szkolnictwa zawodowego w specjalności posadzkarz. Brak młodych, przygotowanych do zawodu osób stanowi bowiem poważną przeszkodę w rozwoju wielu firm.

Były to ostatnie przed wakacjami spotkania regionalne. Na kolejne już we wrześniu. Będą one organizowane, między innymi na Śląsku, w Świętokrzyskim i na Kujawach. Już teraz zapraszamy!

Warszawa – fotorelacja

Żarowo – fotorelacja

 

Członkowie Wspierający PSP