Dnia 13.03.2018 r. w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy na którym zostały poruszone tematy związane z dotychczasowym funkcjonowaniem Stowarzyszenia, jak również planami na przyszłość.

Zarząd uchwalił nowy Program Partner PSP, jak również jego regulamin – serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym projektem i przystąpieniem do tego Programu.

Podczas spotkania podjęto decyzję o zorganizowaniu Regionalnego Warszawskiego Spotkania Branżowego, o terminie i miejscu zostaną poinformowani wszyscy zainteresowani w późniejszym terminie.

Dnia 06.04.2018 r. dojdzie do spotkania Rzeczoznawców, na którym będą opracowywane nowe Informacje Techniczne.

Prezes Henryk Wagner zaproponował wstępny termin Walnego Zebrania i szkolenia dla Rzeczoznawców na 14-15.06.2018 r. Wszystkich, którzy chcieliby wstąpić do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy i wnieść nowe pomysły na funkcjonowanie Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy.

Członkowie Wspierający PSP