Podczas spotkania Zarządu PSP z przedstawicielami producentów – dostawców branży wykładzinowej w czasie dyskusji padło wiele pytań. Nie na wszystkie odpowiedziano. Poniżej prezentujemy te, na których omówienie nie wystarczyło czasu. Odpowiedzi PDF

Dziękujemy za wszystkie dotychczas skierowane do nas pytania i zapraszamy do formułowania kolejnych, które pomogą nam lepiej wyjaśniać nasze działania i na pewno wpłyną na udoskonalenie naszego funkcjonowania.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy
Warszawa dn. 24 kwietnia 2013 r.

Członkowie Wspierający PSP