25 września w Ożarowie Mazowieckim odbył się zorganizowany z inicjatywy Polskiej Federacji Budownictwa Kongres Polskich Stowarzyszeń Branży Budowlanej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele największych i najbardziej aktywnych polskich stowarzyszeń reprezentujących budownictwo, a także producenci oraz dystrybutorzy materiałów budowlanych. Wzięli w nim udział również przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję poznać się i przedstawić swoje organizacje – ich misje oraz cele. Głównymi tematami Kongresu były: określenie możliwości współpracy pomiędzy organizacjami, a także wyłonienie najważniejszych tematów, wspólnych dla całej branży budowlanej.

Otwarte i szczere wypowiedzi uczestników pokazały, iż na budownictwo patrzymy z wielu różnych płaszczyzn. Mimo to udało się odnaleźć główne tematy wspólne. W celu wyłonienia najważniejszych problemów i barier dla rozwoju budownictwa w Polsce, przeprowadzono demokratyczne głosowanie. Z 21 wyszczególnionych tematów wspólnych dla branży budowlanej, za najpilniejszy do zrealizowania uznano „Utworzenie wspólnej reprezentacji środowiska budowlanego”. Wybór ten dobitnie potwierdza zasadność organizacji Kongresu. Kolejnym tematem uznanym za najbardziej palący problem branży uznano zjawisko szarej strefy w budownictwie.

Na trzecim miejscu, ex aequo znalazły się:

  • „brak odpowiedzialności urzędników za wydawane decyzje”,
  • „brak polityki rządu w zakresie rozwoju mieszkalnictwa i budownictwa w Polsce”,
  • „wnioskować o powrót do ulgi w podatku dochodowym uzyskiwanej na podstawie faktur VAT na zakupy materiałów i usług budowlanych”.

Podczas Kongresu przedstawiony został projekt „Portalu Polskich Stowarzyszeń Przedsiębiorców”. Będzie on doskonałym narzędziem wewnętrznej komunikacji, a także narzędziem „oddziaływania” na administrację publiczną odpowiadającą za budownictwo i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

W ciągu najbliższych tygodni wydany zostanie katalog pokongresowy. Zostanie też ustalony termin kolejnego spotkania, o które wnioskowali przedstawiciele organizacji uczestniczących w Kongresie.

Członkowie Wspierający PSP