Odbył się pierwszy, związany z promocją wykładzin, wykład na łódzkiej ASP. Przygotowany w ramach współpracy Akademii Sztuk Pięknych i Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy cykl spotkań ma na celu przedstawienie przyszłym projektantom wnętrz potencjału wzorniczego i funkcjonalnego tkwiącego w wykładzinach podłogowych. Rozpoczęty właśnie kurs został włączony do cyklu dydaktycznego uczelni i jest adresowany do studentów III roku studiów projektowania wnętrz. W ramach tego kursu odbędą się dwa spotkania oraz zorganizowany zostanie konkursu dla studentów.

Uczestnicy konkursu przygotują projekt posadzki wybranego pomieszczenia. Zwycięska koncepcja zostanie zrealizowana.

Pierwsze spotkanie poprowadził mgr inż. arch. Jakub Krzysztofik, na co dzień związany z Pracownią Architektury 3DARCHITEKCI. Tematem przewodnim wykładu było przenikanie się elementów wnętrz sufitu, ścian i podłogi oraz znaczenie jakie w odbiorze pomieszczeń ma percepcja poza wzrokowa. Świetnie przygotowana i znakomicie przedstawiona prezentacja odwoływała się nie tylko do doświadczeń zagranicznych, ale również polskich projektantów wnętrz. W spotkaniu, oprócz wykładowców łódzkiej ASP i dziekana Wydziału Architektury Wnętrz wzięła udział kilkudziesięcioosobowa grupa studentów.

Następne spotkanie odbędzie się już 17 grudnia.

Członkowie Wspierający PSP