Jesienne Spotkanie Branży Wykładzinowej (JSBW) 2017 tym razem odbyło się w rejonie Ponidzia, którego perełką jest Hotel Medical SPA & Wellness SŁONECZNY ZDRÓJ****. W zjeździe, podobnie jak w ubiegłym roku, udział wzięło ponad 70 osób zainteresowanych partycypacją w konsolidacji branży. Pojawili się przedstawiciele Firm Wspierających, reprezentanci najprężniej działających firm montujących wykładziny oraz sympatycy Stowarzyszenia. Spotkanie standardowo trwało dwa dni.

Pierwszego dnia, po powitaniu i zakwaterowaniu gości w hotelu, Konferencję otworzył Prezes, Henryk Wagner, przy współudziale żegnającego się z funkcją Sekretarza Generalnego PSP Marcina Witkowskiego. Pierwszym punktem programu JSBW 2017 było podsumowanie działań w mijającym roku, a następnie przedstawienie przez Członka Zarządu projektu zmian, jakie Stowarzyszenie chciałoby wprowadzić w najbliższych miesiącach pod nazwą „Zmieniamy się dla Was”. Słysząc coraz częstsze głosy o niewystarczających korzyściach z przynależności do PSP, Stowarzyszenie postanowiło bardziej otworzyć się na to zapotrzebowanie. Przedstawione propozycje trafią zarówno do członków Stowarzyszenia, producentów, firm wspierających, firm montażowych, jak i dla wielu klientów. W projekcie zaprezentowana została również możliwość wspierania Stowarzyszenia przez firmy montażowe. Przedstawiono powstanie instytucji Członka – Partnera PSP dla firmy montażowej, która prócz wspierania PSP, mogłaby korzystać z wymiernych korzyści płynących z uczestnictwa w programie.

Następnym punktem JSBW była, wprowadzona w tym roku po raz pierwszy, możliwość prezentacji Nowości i Promocji przez naszych Członków Wspierających. Pomysł ten został odebrany w sposób bardzo pozytywny przez uczestników konferencji.

Kolejnym elementem programu był Panel dyskusyjny pod nazwą: Zalety i wady jastrychów cementowych i anhydrytowych oraz różnice pomiędzy nimi. Wzięli w nim udział eksperci wyselekcjonowani z firm produkujących komponenty używane do wykonywania jastrychów. Panel ten, poprowadzony przez jednego z naszych kolegów pozwolił uzyskać odpowiedzi na większość z niewyjaśnionych dotąd zagadnień. Stawiana co roku coraz wyżej poprzeczka, związana z absorbującymi uczestników zagadnieniami, które są przedstawiane w naszych panelach dyskusyjnych, wpływa na wybór tematyki na następne lata. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie zaproponujemy równie ciekawe pomysły na przyszłoroczną konferencję.

Po zamknięciu części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w tradycyjnym już Turnieju o tytuł Mistrza Kręgli Branży Wykładzinowej 2017. Charakteryzował się on ogromnym zainteresowaniem i zaciętą rywalizacją, które to sprzyjały pozyskiwaniu nowych kontaktów. Tytuł Mistrza Kręgli Branży Wykładzinowej 2017 zdobył Sławomir Sulima (MUREXIN), drugie miejsce zajął Wojciech Tatara (MUREXIN), a na trzecim miejscu uplasował się Krzysztof Bielecki (MATRAX). Gratulujemy zwycięzcom i życzymy w przyszłym roku powiększenia kolekcji o kolejne puchary! 🙂

Ostatnim punktem programu przewidzianym na ten dzień była uroczysta kolacja, podczas której odbyło się wręczenie zwycięzcom Turnieju o tytuł Mistrza Kręgli Branży Wykładzinowej, ufundowanych przez PSP, pucharów.  Jak co roku, wieczór przy udziale śpiewów, tańców oraz tradycyjnego polskiego biesiadowania, trwał aż do rana.

Drugiego dnia Konferencji miały miejsce obrady Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie PSP, która złożona jest z przedstawicieli Firm Wspierających z głosem stanowiącym. W tym roku, po raz pierwszy, poprosiliśmy uczestników Konferencji aby powiększyli grono Rady, by mogli dowiedzieć się więcej o bieżących działaniach PSP, planach, propozycjach i kierunkach działań na najbliższe miesiące, na które Stowarzyszenie chciałoby uzyskać akceptację Członków Wspierających.

Prócz wspomnianych powyżej tematów podczas Konferencji, Prezes Stowarzyszenia, Henryk Wagner, przedstawił ofertę uczestnictwa firm z naszej branży podczas przyszłorocznej edycji targów BUDMA. Szczegóły zostały zaprezentowane wcześniej przez Zastępczynię Dyrektora Projektu BUDMA, która również była uczestnikiem naszego spotkania. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych z Bydgoszczy opowiedziała natomiast o dotychczasowej współpracy z PSP i klasie pod patronatem Stowarzyszenia. W imię kontynuacji zintegrowanych działań oraz chęci powiększania ilości profesjonalnego sprzętu do instalacji wykładzin, jaki Szkoła posiadała do tej pory, Prezes firmy Murexin Polska, wręczył Pani Dyrektor nowy komplet narzędzi. W dalszej części Dyrektor Handlowy firmy Uzin przedstawił zarys powstania Centrum testowo-szkoleniowego przy rozbudowywanym zakładzie produkcyjnym w Legnicy. Rozmowy toczono również na temat konieczności jak najszybszego zatrudnienia na miejsce Marcina Witkowskiego nowego Sekretarza Generalnego oraz przeniesienia siedziby PSP ze starej lokalizacji na nową. Nie zabrakło również omówienia tematu ewentualnej współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Posadzkarzy, a nowopowstałym Zrzeszeniem Polskiego Związku Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych oraz możliwościach współpracy ze zgłaszającymi się do PSP kolejnymi Szkołami Zawodowymi posiadającymi klasy o profilu posadzkarza wykładzin podłogowych.

Członkowie Wspierający PSP