Tegoroczne Jesienne Spotkanie Branży Wykładzinowej odbyło się w mazurskiej scenerii miejscowości Jedwabne. Gościliśmy ponad 70 osób reprezentujących najbardziej aktywne firmy dostarczające, handlujące i układające wykładziny.

Spotkanie podzielono na trzy części. Pierwsza poświęcona była podsumowaniu działań PSP w ostatnim roku oraz przedstawieniu branży podczas przyszłorocznej edycji targów BUDMA. Przedstawiciele Zespołu Szkół Budowlanych z Bydgoszczy opowiedzieli o naszej współpracy, nowej klasie pod patronatem stowarzyszenia oraz planach Akademii Wiedzy PSP.

Po przerwie gość specjalny pan Henryk Orfinger mówił o swoich doświadczeniach jako prezes grupy Dr Irena Eris, która jest właścicielem wysokiej klasy hoteli. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie doprowadziło zarząd grupy do wniosku, że wybieranie najtańszych ofert najczęściej kończy się rozczarowaniem. Dlatego w wypadku hoteli marki Dr Irena Eris kryterium wyboru jest odpowiednia jakość i elastyczność w dobra komunikacja oferentów z inwestorem.

Ostatnim punktem części konferencyjnej był tradycyjny już panel dyskusyjny. Tegoroczny temat: „Reklamacje – procedury a praktyka” wywołał ożywioną dyskusję nie tylko wśród zaproszonych ekspertów, ale również w gronie uczestniczących w spotkaniu.

Jesienne Spotkanie Branży Wykładzinowej zakończyła uroczysta kolacja i zawody o tytuł Mistrza Polski Branży Wykładzinowej w kręgle. Zwycięzcą został Leszek Rudek z firmy Knauf. Gratulujemy.

Następnego dnia miały miejsce obrady Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie PSP. Rada złożona jest z przedstawicieli firm wspierających stowarzyszenie. Podczas spotkania rozmawiano o dotychczasowych działaniach, proponowano nowe formy szkoleń dla członków. Wiele uwagi poświęcono sposobom promocji stowarzyszenia wśród firm i osób funkcjonujących w branży, ale nie związanych z organizacją.

Spotkanie zakończyło Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które zwołano w celu uporządkowania i zaktualizowania statutu oraz przyjęcia nowego regulaminu sądu koleżeńskiego.

Dziękujemy wszystkim gościom za obecność i zapraszamy za rok.

Członkowie Wspierający PSP