Koleżanki i Koledzy!
Podjęliśmy zadanie aktywizacji działalności Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy. Podczas rozmów z przedstawicielami branży potwierdziliśmy potrzebę wykonania takiego kroku. Doszliśmy do wniosku, że czas jest właściwy do podjęcia działań.

Zweryfikowaliśmy podstawowe cele Stowarzyszenia i opracowaliśmy program do realizacji w nadchodzącym roku:

  1. Powołanie grupy Rzeczoznawców
  2. Przeprowadzenie egzaminów czeladniczych i ewentualnie mistrzowskich
  3. Zorganizowanie wsparcia prawnego dla Członków stowarzyszenia
  4. Rozpoczęcie prac nad podręcznikiem dla posadzkarzy

Określiliśmy zasoby potrzebne do jego wykonania. Przygotowaliśmy pierwsze szkice oraz porozumieliśmy się z kluczowymi osobami. Do realizacji wymienionych celów oraz do sprawnego funkcjonowania organizacji potrzebne są na pewno:

  • zgoda, co do samych celów i dróg ich realizacji,
  • determinacja i zaangażowanie,
  • środki finansowe.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mogą poświęcać swój czas na pracę dla organizacji, ale widzą potrzebę funkcjonowania i chcieliby mieć w tym swój udział. Uważamy, że niezależnie od rodzaju wsparcia (praca własna, dotacje), takie osoby muszą mieć prawo do wpływania na bieżące działania organizacji.

Aby rozpocząć realizację naszych celów konieczne stało się:

  • zorganizowanie biura PSP
  • zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za prace operacyjną i współtworzącej nowe oblicze organizacji
  • uruchomienie działalności gospodarczej w ramach PSP

Wszystkich zainteresowanych szczegółami zapraszamy do kontaktu.
Zarząd PSP

Członkowie Wspierający PSP