Ponad 20 osób reprezentujących firmy handlowe, wykonawcze oraz producentów wzięło udział w pierwszym Śląskim Spotkaniu Branży Wykładzinowej, które odbyło się 16 października w Centrum Podłóg w Suszcu.

Była to okazja do przedstawienia organizacji, poinformowania o dotychczas podjętych działaniach oraz planach.

Szczególnie interesująca była prezentacja średnich cen usług. Podkreślano wagę tego przedsięwzięcia dla porządkowania rynku i walki z nieuczciwą konkurencją. Również projekt Programu Pilotażowego Rekomendacji wzbudził zaciekawienie. Uznano ten projekt za ambity i niezwykle ważny, ale jednocześnie ogromnie trudny.

Wielu z obecnych uznało przedstawione tematy i działania za tak ważne, że postanowili poprzeć PSP wstępując w szeregi organizacji.

Gospodarzami spotkania byli Witold Ruszczyński – Członek Zarządu PSP i Witold Gancarz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PSP

Program spotkania:
16:00 – przyjazd uczestników
16:15 – powitanie i wystąpienie wiceprezesa PSP
16:30 – historia i działalność organizacji w 2014 roku
16:40 – średnie ceny usług w branży wykładzinowej
16:50 – rekomendacje firm wykładzinowych
17:00 – po co nam rzeczoznawcy?
17:15 – korzyści z uczestnictwa w organizacji
17:30  – dyskusja
18:30 – kolacja (szwedzki stół)
20:00 – zakończenie spotkania

Z ramienia PSP organizatorami i gospodarzami spotkania są:
1. Witold Ruszczyński  – Firma WITAN  – Członek Zarządu PSP
2. Witold Gancarz  – Firma AKORD  – Członek Komisji Rewizyjnej PSP
3. Stanisław Gawliczek  – Firma UZIN Sp. z o.o.  – Członek PSP

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne pod warunkiem  zgłoszenia swojego  uczestnictwa  najpóźniej  do 14 października  2014  e-mailem na adres: w.ruszczynski@witan-posadzki.pl

Zainteresowani proszeni są o kontakt z Witoldem Ruszczyńskim  – tel. 609029099

Zapraszamy
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

ZDJĘCIA

Członkowie Wspierający PSP