O PSP 2018-03-15T23:21:58+00:00

Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy

Organizacja powstała w 2007 roku. Założycielami są posadzkarze działający w całym kraju.

Cele Stowarzyszenia.

  1. Reprezentowanie interesów i ochrona praw osób zajmujących się usługami w branży posadzkarskiej, handlem, wytwórczością, wystawiennictwem, promocją związaną z branżą posadzkarską wobec władz państwowych, samorządowych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
  2. Inicjowanie i podejmowanie działań legislacyjnych zmierzających do doskonalenia uregulowań prawnych, a także inicjowanie i podejmowanie działalności zmierzającej do doskonalenia promocji, wystawiennictwa, wytwórczości, usług i handlu na rzecz rozwoju budownictwa a w szczególności branży posadzkarskiej, w tym także inspirowanie wdrażania postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego.
  3. Inspirowanie oraz podejmowanie różnych form działalności promocyjnej i wystawienniczej związanych z rozwojem branży posadzkarskiej.
  4. Popularyzowanie różnych form i metod organizacji procesów inwestycyjnych na rzecz posadzkarstwa.
  5. Opracowanie i przedstawianie odpowiednim instytucjom rozwiązań techniczno-użytkowych w celu ich ujęcia w instrukcjach i zaleceniach.
  6. Krzewienie obszernych informacji wśród rzemieślników i użytkowników dotyczących posadzek, w tym zakresów obciążeń, otaczających wilgotności i sposobów pielęgnacji.
  7. Wypromowanie zawodu posadzkarza i stworzenie warunków dla uzyskiwania uprawnień czeladniczych i mistrzowskich.
  8. Opracowywanie informacji zawierających wskazówki w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i propozycje dotyczące działania naszej organizacji. Zapraszamy do wstępowania do Stowarzyszenia Posadzkarze Polscy.

prezes PSP

Członkowie Wspierający

Poznaj korzyści oraz zostań członkiem wspierającym

Statut Stowarzyszenia „Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy”

Zostań Członkiem PSP

Skład Zarządu

Sekretarz Generalny

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński