Niemal 90 osób wzięło udział w Jesiennym Spotkaniu Branży Wykładzinowej. Byli wśród nich Członkowie stowarzyszenia, przedstawiciele firm wspierających i niezrzeszeni reprezentanci branży. Zaszczycili nas swoją obecnością goście specjalni Balbina Kacprzyk – Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Dariusz Kozera – Prezes Stowarzyszenia Parkieciarze Polscy, Zdzisław Łapiński – Dyrektor Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia, Dariusz Muślewski – Dyrektor targów Budma, Violetta Pastwa – Zastępca Dyrektora targów Budma oraz Sebastian Kubica – artysta plastyk, wykładowca śląskich uczelni artystycznych.

Witając gości, Henryk Wagner – Prezes PSP, podkreślił, że jest to największe z dotychczas zorganizowanych w naszej branży spotkań. Następnie przedstawił najważniejsze dokonania w mijającym roku i z satysfakcją zaakcentował niemal dwukrotny wzrost liczby członków organizacji. Prezes Wagner zaprezentował również plany organizacji na 2015 rok.

Drugim mówcą był Marcin Witkowski – Sekretarz Generalny PSP, który zapoznał zgormadzonych z działaniami promocji wykładzin, których odbiorcami są studenci kierunków architektury i projektowania wnętrz uczelni wyższych. Następnie przedstawił stan prac nad publikowaniem kolejnych list średnich cen usług w Polsce. W nawiązaniu do tego tematu wystąpiła Balbina Kacprzyk – Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, która przedstawiła najważniejsze zadania swojej organizacji oraz przeszkody, z jakimi spotykają się kosztorysanci w swojej pracy. Dziękując za możliwość korzystania z opublikowanych już zestawień cen usług branży wykładzinowej, zapowiedziała upowszechnienie tych informacji wśród zrzeszonych w SKB ponad 1000 kosztorysantów.

Kolejnym punktem programu była uroczystość wręczenia legitymacji nowym Członkom PSP. Następnie wystąpił dr Sebastian Kubica przybliżając zgromadzonym tajniki pracy nad linorytami oraz zdradził kilka szczegółów związanych z wykonaniem grafiki (w technice linorytu), która następnie była wręczana przedstawicielom firm wspierających w dowód wdzięczności za ich wkład w rozwój branży wykładzinowej.
Po przerwie wystąpił Janusz Dziewanowski – Pełnomocnik Zarządu ds. Rzeczoznawców i Informacji Technicznych. Zapoznał zgromadzonych z dorobkiem ostatniego roku. Przedstawił rezultaty działań rzeczoznawców na polu ekspertyz i opinii, oraz poinformował o pracach nad publikacją informacji technicznych.

Krzysztof Ostrowski – Przewodniczący Komisji ds. Etyki PSP, przedstawiając najważniejsze kroki podjęte dotychczas w sprawie budowania etycznej, przyjaznej i transparentnej organizacji. Zapowiedział utworzenie w niedalekiej przyszłości instytucji mediatorów i arbitrów, a dalszej kolejności Sądu Koleżeńskiego.

Ostatnim punktem części konferencyjnej był panel dyskusyjny na temat przyczyn i skutków zaniżania cen. W moderowanej przez Tomasza Urbańskiego – Członka Zarządu PSP, dyskusji wzięli udział Bogusław Antczak – Prezes AB Logic, Marek Moska – właściciel firmy Budmarkus, Grzegorz Popik – Prezes Uzin Polska oraz Łukasz Sornek reprezentujący firmę Dollken. Zaproszeni do dyskusji, ale również zabierający głos uczestnicy spotkania nie byli zgodni co do sytuacji w tej dziedzinie. Część postrzegała ostatni rok, jako kolejny okres obniżania cen i kurczenia się marż, inni wręcz przeciwnie uznawali ostatnie kilkanaście miesięcy za dobry okres, wskazujący pozytywne trendy również w przyszłym roku.

Drugiego dnia miały miejsce dwa wydarzenia. Odbyło się zebranie Rady Konsultacyjnej przy zarządzie PSP, w której skład wchodzą przedstawiciele firm wspierających. Podsumowano sytuację finansową PSP i uzgodniono zakres szczegółowych działań na rok 2015.

Ostatnim punktem Jesiennego Spotkania Branży Wykładzinowej było spotkanie przedstawicieli firm biorących udział w Pilotażowym Programie Rekomendacji PSP. Uczestnicy zastanawiali się nad ustaleniem kryteriów, które w przyszłości powinny spełniać firmy rekomendowane.
Następne spotkanie już za rok. Do zobaczenia!

(MAW)

GALERIA ZDJĘĆ

Członkowie Wspierający PSP