Chętnych zapraszamy do udziału w drugim naborze kandydatów na rzeczoznawców Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy. Program składał się będzie z 4. dwudniowych szkoleń i zakończy egzaminem w czerwcu 2015 r. Warunkiem uruchomienia programu jest zebranie 10. chętnych. Liczba miejsc wynosi 20. Szacowany koszt jednego szkolenia wynosi 1700,- zł. Opłata egzaminacyjna to 800,- zł (ceny netto)

Każdy kandydat powinien legitymować się dwuletnim członkostwem w PSP.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 31 sierpnia 2014 r.

Regulamin rzeczoznawców PSP

Członkowie Wspierający PSP