Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu informuje, iż mija pięcioletnia kadencja komisji egzaminacyjnych Izby. Z tego względu rozpoczynamy nabór kandydatów na nową kadencję.

Komisje egzaminacyjne mogą zostać powołane w zawodach z klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła. Poniżej zamieszczamy wykaz zawodów rzemieślniczych, w których możemy powołać komisje egzaminacyjne (również w zawodzie Posadzkarz).

Członkowie Wspierający PSP