Przedstawiciele naszej organizacji zostali zaproszeni do przedstawienia programu promocji wykładzin dywanowych podczas zebrania dziekanów wydziałów projektowanie i wzornictwa, które zorganizowano na zamku w Uniejowie. Gospodarzem spotkania była łódzka Akademia Sztuk Pięknych.

Było to szczególne spotkanie. Po raz pierwszy odbywało się w ramach nowej formuły – Akademickiego Centrum Designu. ACD jest konsorcjum skupiającym dziekanów i mającym reprezentować interesy środowiska wobec zewnętrznych organizacji. Ma również koordynować działania w ramach projektu popularyzacji wykładzin na uczelniach w całej Polsce. Była to pierwsza okazja do zaprezentowania pani Haliny Bernat, która od 1 grudnia obejmie obowiązki dyrektora ACD.

PSP było jedyną organizacją z zewnątrz zaproszoną na to spotkanie.

Członkowie Wspierający PSP