Za nami kolejne Jesienne Spotkanie Branży Wykładzinowej. Na dwa dni Starachowice stały się „stolicą” posadzkarstwa. Niemal 80 osób reprezentujących producentów, firmy handlowe oraz posadzkarze spotkali się w hotelu Europa, aby zapoznać się z aktualną sytuacją w branży i porozmawiać o jej przyszłości.

Spotkanie otworzył Henryk Wagner – prezes Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy, który zaprezentował działalność PSP w 2015 roku. Wśród wielu działań organizacji, na szczególne podkreślenie zasłużyły przedsięwzięcia przeprowadzone podczas targów Budma (Mistrzostwa Polski Montażu Wykładzin, konferencje, seminaria itd.), kolejne spotkania regionalne, działalność rzeczoznawców.

 

W ostatnich miesiącach PSP opublikowało szereg Informacji Technicznych prezentujących stanowisko branży w obszarach nie objętych regulacjami prawa lub norm. Duży udział ma organizacja w stworzeniu wydanego w połowie roku podręcznika „Posadzkarz wykładzin podłogowych”, który stanowi punkt odniesienia dla wielu dyskusji specjalistów. Prezes Wagner, z dumą przypomniał o nowych Członkach Wspierających, którzy przyłączyli się do PSP w 2015 roku oraz o kolejnych Członkach Zwyczajnych, którzy wstąpili w szeregi organizacji. Znacznymi osiągnięciami mijającego roku są nawiązanie współpracy z American Chemical Society, Zespołem Szkół Budowlanych z Bydgoszczy oraz redakcją Fachowego Wykonawcy. Podsumowując, pan Henryk Wagner wyraził opinię, że był to pracowity rok dla organizacji, a z dobrych efektów tej pracy korzysta cała branża. Biorąc pod uwagę plany, również przyszły będzie nie mniej ambitny. Wśród Zarządu i osób tworzących organizację panuje przekonanie, że PSP jest organizacją potrzebną i przydatną dla branży.

Jako druga głos zabrała Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, pani Balbina Kacprzyk. Poinformowała o współpracy nad zaadoptowaniem zebranych przez PSP średnich cen usług branży dla potrzeb kosztorysantów. Projekt taki jest obecnie przygotowywany i w przyszłym roku ma ukazać się jako oddzielna publikacja.

Następnym mówcą był pan Marek Hauke nauczyciel Zespołu Szkół Budowlanych z Bydgoszczy. Przedstawił aktualną, niewesołą, sytuacją szkolnictwa zawodowego oraz omówił przyczyny tego stanu. Poinformował o możliwościach udziału przedsiębiorców w odbudowie systemu kształcenia i zaprosił do współpracy PSP. Prezentacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem obecnych. Dlatego przedstawiona w dalszej kolejności przez Marcina Witkowskiego, Sekretarza Generalnego PSP, koncepcja i harmonogram działań zmierzający do utworzenia klasy posadzkarskiej pod patronatem Stowarzyszenia spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem. Według założeń, jeszcze w tym roku podjęte zostaną prace, które doprowadzić mają do uruchomieniu w roku szkolnym 2016/2017 pierwszej klasy pod patronatem PSP.

Na zaproszenie PSP w spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pani Violetta Pastwa – Zastępca Dyrektora Projektu Budma przedstawiła plany związane z nadchodzącą edycją imprezy. Będzie to szczególna, bo 25 Budma. Organizatorzy zaplanowali bardzo obszerny program, adresowany do różnych grup związanych z budownictwem. Będzie wśród nich Strefa testów przeznaczona dla wykonawców. Właśnie tam znajdzie się miejsce dla działań PSP. Stowarzyszenie na powierzchni około 500 mkw. planuje zorganizować kolejne Mistrzostwa Polski Montażu Wykładzin, umożliwić szeroką reprezentację firm branży w formie stoisk wystawienniczych oraz w Strefie Innowacji – wydzielonym obszarze gdzie przedstawione zostaną najciekawsze, najnowsze osiągnięcia na rynku wykładzin. W Mistrzostwach w 2016 roku startować będą zawodnicy reprezentujący firmy związane z PSP.

Po przerwie zgromadzeni wzięli udział w panelu dyskusyjnym na temat grup zakupowych, którego gościem specjalnym był Bogdan Panhirsz, współzałożyciel i zarządzający grupą Polskie Składy Budowlane. Ogromne doświadczenie i wiedza, którą dzielił się z uczestnikami pozwoliła wielu osobom zorientować się w specyfice grup zakupowych, a właściwie zakupowo-sprzedażowych, oraz wyrobić sobie opinię na ten temat. Biorący udział w dyskusji paneliści: Magdalena Brzezińska z firmy Aximo, Tomasz Chyła z firmy Terry i Tomasz Kocot z firmy Lentex odpowiadali na pytania prowadzącego panel Tomasza Urbańskiego oraz dzielili się swoimi doświadczeniami i opiniami.

Podczas otwartej dyskusji, wśród padających z sali pytań, padło jedno o możliwość stworzenia takiej organizacji w ramach branży. Odpowiadając, pan Bogdan Panhirsz, wyraził opinię, że do stworzenia skutecznej grupy potrzebny jest duży kapitał początkowy pochodzący od licznej grupy silnych podmiotów. Korzystając z własnych doświadczeń i obserwacji rynku, takie organizacje powinny być tworzone przez dziesiątki, jeśli nie setki podmiotów i obracać podobnego rzędu milionami złotych. Jednym z rozwiązań dla mniejszych grup może być przyłączenie się do już istniejących i korzystanie z wypracowanych przywilejów. A są wśród nich nie tylko dostęp do tańszych produktów, ale również usług (logistycznych, telekomunikacyjnych, szkoleniowych itd.).

Panel dyskusyjny był ostatnim punktem pierwszego dnia spotkania, ale nie zakończył on dyskusji kuluarowych i rozważań o szansach związanych z przedstawionymi tematami, które trwały do późnych godzin wieczornych.

Drugi dzień rozpoczęło posiedzenie Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie PSP. Brali w niej udział przedstawiciele Członków Wspierających. Dyskutowano na temat sytuacji finansowej stowarzyszenia oraz planach na najbliższy rok. Panowała zgoda co do konieczności współpracy z Zespołem Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. Jednocześnie zarekomendowano poszukiwanie kolejnych ośrodków, które mogłyby włączyć się w ten projekt. Zebrani deklarowali również swój udział w przyszłorocznych targach Budma.

Ostatnim punktem Jesiennego Spotkania Branży Wykładzin były obrady Komisji ds. rzeczoznawców. Janusz Dziewanowski – przewodniczący komisji podsumował działania mijającego roku i zaproponował dyskusję nad pracą w nadchodzących miesiącach. Obecni na spotkaniu potwierdzili zakończenie prac nad kolejnymi Informacjami Technicznymi do końca roku, oraz wskazali zagadnienia, które będą tematami następnych publikacji. Zaplanowano również cykl szkoleń dla rzeczoznawców na 2016 rok. Znajdą się wśród nich zagadnienia związane z cementem i betonem, kolorymetria oraz systemy podłóg podniesionych.

Była to bez wątpienia najbardziej z dotychczasowych pracowita konferencja. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnym Jesiennym Spotkaniu Branży Wykładzinowej w 2016 roku. Do zobaczenia!

Galeria zdjęć

Członkowie Wspierający PSP