Pula nagród dla zawodników wynosi 7000 zł

  • za 1 miejsce – 3000,-
  • za 2 miejsce – 2000,-
  • za 3 miejsce – 1000,-
  • pozostali zawodnicy otrzymają premię za uczestnictwo w wysokości 300,-

Mistrz Polski otrzyma dożywotnią „Złotą Rekomendację PSP”.

Jedyna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności.

Zawodnicy wykonują dwie prace konkursowe z wykładziny elastycznej i dywanowej.

Termin zgłaszania zawodników upływa 20 stycznia 2017 r.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAWODNIKA

Członkowie Wspierający PSP