Po raz czwarty PSP organizuje specjalną ekspozycję wykładzinową na największych targach budowlanych w Polsce. Po raz kolejny odbędą się Mistrzostwa Polski Montażu Wykładzin – tym razem w nowej formule – zawodnicy reprezentować będą firmy (szczegóły wkrótce).

Zorganizujemy Strefę Pokazów, gdzie będzie można zapoznać się z najnowszymi i najciekawszymi technologiami, które zaprezentują nasi Członkowie Wspierający. W czasie trwania BUDMY będzie możliwość spotkania w jednym miejscu wszystkich najprężniej działających w branży firm.

Zapewniamy wspaniałą atmosferę, bezpłatny bufet dla Członków Wspierających i Członków Zwykłych oraz możliwość spotkania koleżanek i kolegów z branży w naszym ogródku. Dla Członków PSP przygotowaliśmy specjalną ofertę sponsoringu i wynajęcia stoisk w rejonie Mistrzostw Polski Montażu Wykładzin.

BUDMA odbędzie się w dniach: 30 styczeń – 2 luty 2018 r.

Czasu więc nie ma zbyt dużo, dlatego prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 8 grudnia 2017 r.

Aktualnie jesteśmy w trakcie negocjacji z Panią Violettą Pastwą na temat szczegółów, ale nie znając ilości potencjalnych wystawców, nie możemy ich doprecyzować, dlatego bardzo proszę o szybką deklarację udziału w najbliższych Targach wraz z podaniem Waszego w nim zaangażowania:

 • Wynajęcie Pawilonu o powierzchni _______m2 TAK / NIE
 • Sponsor Generalny Mistrzostw Polski Montażu Wykładzin 2018 TAK / NIE
 • Sponsor Główny Mistrzostw Polski Montażu Wykładzin 2018 TAK / NIE
 • Udział w strefie POKAZÓW TAK / NIE

Pakiet Sponsora Generalnego Mistrzostw Polski Montażu Wykładzin 2018

(wyłącznie dla Członków PSP, maksymalnie 3 firmy) zawiera:

 • przyznanie tytułu Sponsora Generalnego Mistrzostw Polski Montażu Wykładzin
 • umieszczenia logo Sponsora na zabudowie miejsc pracy
 • dostarczenie materiałów do wykonania projektów konkursowych (do uzgodnienia)
 • prezentacji produktów Sponsora, które również będą stanowić materiały do pracy dla zawodników
 • umieszczenia informacji o Sponsorze we wszystkich materiałach prasowych przesyłanych do redakcji branżowych
 • umieszczenia informacji o Sponsorze w relacji z imprezy
 • prezentacja w Strefie Pokazów
 • promocja wydarzenia:
 • internet, newsletery PSP
 • newsletter BUDMY (40 tys. odbiorców)
 • materiały reklamowe rozdawane na targach
 • reklama na ekranach LED na terenie targów
 • prezentacji oferty oraz obecność przedstawiciela firmy na stoisku Stowarzyszenia, które funkcjonować będzie przez cały okres trwania targów BUDMA.

Cena pakietu sponsorskiego wynosi 10.000,- zł.

Pakiet Sponsora Głównego Mistrzostw Polski Montażu Wykładzin 2018

zawiera:

 • przyznanie tytułu Sponsora Głównego Mistrzostw Polski Montażu Wykładzin,
 • umieszczenia logo Sponsora na zabudowie miejsc pracy
 • prezentacja w Strefie Pokazów
 • umieszczenia informacji o Sponsorze w materiałach prasowych przesyłanych do redakcji branżowych
 • umieszczenia informacji o Sponsorze w relacji z imprezy
 • prezentacji oferty oraz obecność przedstawiciela firmy na stoisku Stowarzyszenia

Cena pakietu sponsorskiego wynosi Członkowie PSP 4.000,- zł. Pozostali 8.000,- zł

Pakiet Sponsora Mistrzostw Polski Montażu Wykładzin 2018

(wyłącznie dla Członków PSP) zawiera:

 • przyznanie tytułu Sponsora Mistrzostw Polski Montażu Wykładzin,
 • prezentacja w Strefie Pokazów

Cena pakietu sponsorskiego wynosi: Członkowie PSP 2.000,- zł.

Strefa Pokazów

To wydzielone miejsce do ekspozycji i pokazów materiałów i technologii oferowanych w branży posadzkarskiej. Zwiedzający będą mieli do wyboru wystawę prezentującą innowacyjne osiągnięcia oraz prowadzone przez posadzkarzy pokazy rzemiosła i najnowszych rozwiązań.

Oferta specjalna wynajęcia stoiska dla Sponsorów MPMW:

 • 9 mkw. ze standardową zabudową – 4 590,00 zł + VAT,
 • 12 mkw. ze standardową zabudową – 6 000,00 zł + VAT.

Na chwilę obecną prowadzimy jeszcze z BUDMĄ rozmowy na temat przeniesienia lokalizacji pawilonów 16, 16A, 16 B w inne miejsce – tak by wszystkie pawilony skierowane były na MPMW). Nie znając Waszych deklaracji, mamy w tym temacie utrudnioną rolę, gdyż nie znamy realnego zapotrzebowania. W każdym z powyższych wypadków należy doliczyć 1 010,00 zł + VAT opłaty rejestracyjnej dla uczestnika targów BUDMA. Opłata rejestracyjna obejmuje:

 • karty wystawcy uprawniające do wstępu na tereny targowe (przyznawane według zasad określonych w „Postanowieniach Szczegółowych”);
 • wpis wystawcy w „Alfabetycznym spisie wystawców” (nazwa i dane teleadresowe firmy) w katalogu (na płycie CD) i/lub w Internecie;
 • wpis wystawcy w „Spisie wystawców wg zakresu tematycznego (do 5 grup towarowych) w katalogu (na płycie CD) i/lub w Internecie;
 • zamieszczenie tekstu oferty targowej w katalogu (do 60 znaków);
 • 1 egzemplarz katalogu (na płycie CD);
 • Zaproszenia dla 2 przedstawicieli wystawcy do udziału w wieczorze branżowym i innych otwartych wydarzeniach towarzyszących targom;
 • 10 szt. zaproszeń dla gości targowych;
 • ubezpieczenie OC wystawcy (deliktowe i kontraktowe) na okres targów oraz montażu i demontażu
 • bezprzewodowy dostęp do Internetu – karta WiFi na czas trwania targów (wraz z okresem montażu i demontażu), ważna maksymalnie do 7 dni.

Bardzo liczymy na Wasze zaangażowanie, konkretne wsparcie naszego działania i współudział w konsolidacji branży wykładzinowej na najbliższych Targach.

Zapraszamy do udziału!

Odpowiedzi i deklaracje udziału prosimy kierować mailem na nasz adres: biuro@posadzkarze.com.pl.

Członkowie Wspierający PSP