Zapraszamy na szkolenie dla kandydatów na Rzeczoznawców Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy, które odbędzie się w dniach 24-25 października 2013 roku w hotelu Podklasztorze w Sulejowie.

Będzie to drugie (ostatnie) z zaplanowanych szkoleń. Obejmie, między innymi praktyczne wskazówki sporządzania ekspertyz i opinii i omówienie podstawowych narządzi rzeczoznawcy. Na koniec kandydaci wylosują zestawy zadań egzaminacyjnych. Każdy kandydat przygotuje ekspertyzę na podstawie wylosowanego pakietu materiałów (zadania egzaminacyjnego), której następnie będzie bronił przed Komisją Egzaminacyjną.

Przypominamy, że Rzeczoznawcami PSP mogą zostać osoby fizyczne:

  • posiadające szeroką wiedzę z zakresu przygotowania, montażu i eksploatacji posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych,
  • dobrze czują się w roli negocjatora i mediatora w sporach,
  • posiadające obywatelstwo polskie oraz pełnię praw obywatelskich i publicznych,
  • są członkami Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy,
  • nie zalegają ze składkami członkowskimi,
  • zdały egzamin kwalifikacyjny i zostały wpisane na listę rzeczoznawców prowadzoną przez Stowarzyszenie.

Aby zarezerwować miejsce należy przesłać zgłoszenie oraz dokonać opłaty za szkolenie na konto PSP do dnia 10 października 2013 roku.

Wszelkie pytania należy kierować do biura na adres: biuro@posadzkarze.com.pl lub telefonicznie 605 577 677 (Marcin Witkowski).

PROGRAM SZKOLENIA

Członkowie Wspierający PSP