Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne!
Termin: 22 czerwca 2017
Lokalizacja: Hotel 500 Stryków

Program
11:00 Rozpoczęcie szkolenia
Podstawy kolorymetrii
Kolorymetria dla zaawansowanych
Metody pomiarowe
Prezentacja urządzeń pomiarowych

14:00 Lunch

15:00 Szkolenie cd.
Program do analizy i obróbki danych
Pomiar bezdotykowy koloru
Projekt Informacji Technicznej PSP o pomiarze i oznaczaniu różnic barw na wykładzinach tekstylnych
Warsztaty Pomiarowe

18:00 Zakończenie szkolenia
Szkolenie poprowadzi Jarosław Urbański
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego „Zgłoszenia” przed 12 czerwca 2017

W wypadku pytań należy kontaktować się z Marcinem Witkowskim tel.: 605 577 677

Zapraszamy do wzięcia udziału
Zarząd PSP

Członkowie Wspierający PSP