W dniu 06.04.2018 w miejscowości Suchedniów odbyło się spotkanie Rzeczoznawców PSP.
W spotkaniu wzięli udział: Daniel Szarubka, Janusz Dziewanowski, Jerzy Bieszczad, Leszek Rudek, Tomasz Pol.
Spotkanie miało na celu pracę nad nowymi Informacjami Technicznymi oraz modyfikację już istniejących.
Branża nie stoi w miejscu, a bieżące doświadczenia zawodowe powodują, że trzeba iść z duchem czasu.
 
W trakcie spotkania powstały dwie nowe Informacje Techniczne :
  •  IT 1/2/2018 Wymagania dla podkładów (jastrychów) anhydrytowych,
  • IT 2/2/2018 Montaż wykładzin PVC w płytkach (tj. LVT, VCT).
Dodatkowo zweryfikowano i rozbudowano trzy kolejne Informacje Techniczne:
  •  IT 11c/2015 Wyrównanie podkładu,
  • IT 1/1/2015 Wymagania dla podkładów (jastrychów) cementowych,
  • IT 2/1/2015 Układanie wykładzin PVC w zwojach.
Bardzo dziękujemy za trud i pracę włożoną w rozwój branżowy wszystkim uczestnikom spotkania.
 
Szczególne podziękowania należą się Panu Leszkowi Rudkowi z Firmy Knauf, bez którego stworzenie Informacji Technicznej dotyczącej podkładów anhydrytowych było by nie możliwe.

Członkowie Wspierający PSP