Walne Zebranie PSP

Dodane przez |2021-09-01T18:49:50+02:002021-08-25|

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 17 września 2021r. o godzinie 11:00 w Strykowie z następującym porządkiem obrad: otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego,wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza-Protokolanta,zatwierdzenie porządku obrad,przyjęcie regulaminu obrad,wybór komisji mandatowo-wyborczej (3 osoby) i komisji uchwał i wniosków (3 osoby),protokolarne stwierdzenie przez komisję mandatowo-wyborczą ilości obecnych na Zebraniu członków PSP oraz ważności podejmowanych uchwał,sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym,sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie sprawozdawczym,sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PSP z działalności w okresie sprawozdawczym,dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,dyskusja nad projektami uchwał [...]