Dla branży posadzkarskiej z Politechniką Wrocławską. Rozpoczęliśmy współpracę z kolejną uczelnią wyższą.

Dodane przez | 2020-10-08T21:01:26+00:00 2020-06-25|

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy, Bardzo miło jest nam poinformować, że od podpisania w dniu 9 czerwca 2020 roku "Ramowej umowy o współpracy w celach komercyjnych" Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy rozpoczęło współpracę z Politechniką Wrocławską. Ta uczelnia wyższa znajduje się wśród wiodących ośrodków naukowych i dydaktycznych w Polsce, a jej pozycja wśród uczelni technicznych w Europie i na świecie z roku na rok rośnie. Rozwój uczelni zapewnia światowy poziom badań i laboratoriów, wysoka jakość kształcenia, innowacyjność oraz bliskie relacje z gospodarką. Celem nawiązania współpracy jest m.in. realizacja projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Politechnikę [...]

Nie zapomnij!!! Już za tydzień Walne Zebranie PSP

Dodane przez | 2020-06-22T13:10:15+00:00 2020-06-22|

Zapraszamy na Walne Zebranie PSP, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r., w Hotelu KASOR w Strykowie (sala Łabędzie) ul. Cesarska 2 (województwo łódzkie) – zobacz na mapie. Pierwszy termin zebrania godzina 13:00, drugi termin 13:15. Porządek obrad Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy Otwarcie Zebrania przez Prezesa powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Wybór protokólanta. Wybór komisji skrutacyjnej. Zatwierdzenie Porządku Zebrania. Sprawozdanie Zarządu PSP z działalności w 2019 roku. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności, w tym sprawozdania finansowego za 2019 rok. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji [...]