Walne Zebranie PSP w dniu 30.06.2020 r.

Dodane przez | 2020-06-09T11:44:36+00:00 2020-05-31|

Zgodnie z paragrafem 22 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy zwołujemy Walne Zebranie PSP na dzień 30 czerwca 2020 r., które odbędzie się w Hotelu KASOR w Strykowie ul. Cesarska 2 (województwo łódzkie) – zobacz na mapie. Pierwszy termin zebrania godzina 13:00, drugi termin 13:15. Porządek obrad Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy Otwarcie Zebrania przez Prezesa powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Wybór protokólanta. Wybór komisji skrutacyjnej. Zatwierdzenie Porządku Zebrania. Sprawozdanie Zarządu PSP z działalności w 2019 roku. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności, w tym sprawozdania finansowego za 2019 rok. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej [...]