Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

Dodane przez | 2018-06-22T09:45:22+00:00 2018-06-22|

W dniu 14 czerwca 2018 roku w Strykowie w Hotelu 500 odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy. Prezes Henryk Wagner przedstawił Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok. Wśród wymienionych działań w 2017 roku, bardziej szczegółowo omówił: Udział PSP na Targach Budma 2017, Organizację Mistrzostw Polski Montażu Wykładzin podczas Targów Budma 2017. Szkolenie na bazie którego powstała Informacja Techniczna IT 10/I/2017 – Instrumentalny pomiar i oznaczanie różnic barwy tekstylnych wykładzin podłogowych w pomieszczeniach. Współpracę ze Szkołą Budowlaną w Bydgoszczy. Jesienne Spotkanie Branży Wykładzinowej 2017, podczas, którego przedstawiono projekt zmian, jakie Stowarzyszenie chciało wprowadzić w najbliższych miesiącach pod nazwą „Zmieniamy się dla [...]

Nie zapomnij!!! Już jutro Walne Zebranie PSP

Dodane przez | 2018-06-13T17:10:59+00:00 2018-06-07|

Zapraszamy na Walne Zebranie PSP, które odbędzie się 14 czerwca 2018 r. w hotelu 500 w Strykowie. Pierwszy termin zebrania godzina 14:30. Drugi termin 14:45. Porządek Obrad Otwarcie Zebrania przez Prezesa powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Wybór protokólanta Wybór komisji skrutacyjnej. Zatwierdzenie Porządku Zebrania Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 roku Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności, w tym sprawozdania finansowego za 2017 rok. Udzielenie Zarządowi absolutorium za 2017 rok. Przedstawienie programu działania Stowarzyszenia na 2018 rok Wybory uzupełniające do Zarządu Statutu Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy Wolne wnioski i dyskusja nad zadaniami Stowarzyszenia. Zakończenie obrad. Przypominamy, że czynne i [...]