Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

Dodane przez | 2018-02-19T12:22:52+00:00 2017-05-22|

Zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy, które odbędzie się w hotelu 500 w Strykowie 23 czerwca (piątek) 2017 r. W I terminie o godz. 1130 W II terminie o godz. 12 00 Proponowany porządek obrad: Otwarcie Zebrania przez Prezesa PSP, Wybór przewodniczącego Zebrania oraz sekretarza-protokólanta, Zatwierdzenie porządku obrad, Przyjęcie regulaminu obrad, Wybór komisji mandatowo-wyborczej (3 osoby) i komisji uchwał i wniosków (3 osoby), Protokólarne stwierdzenie przez komisję mandatowo-wyborczą ilości obecnych na Zebraniu członków PSP oraz ważności podejmowanych uchwał, Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie sprawozdawczym Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PSP z działalności [...]

Badanie i oznaczanie różnic barw wykładzin tekstylnych – szkolenie

Dodane przez | 2018-02-20T08:47:39+00:00 2017-05-19|

Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne! Termin: 22 czerwca 2017 Lokalizacja: Hotel 500 Stryków Program 11:00 Rozpoczęcie szkolenia Podstawy kolorymetrii Kolorymetria dla zaawansowanych Metody pomiarowe Prezentacja urządzeń pomiarowych 14:00 Lunch 15:00 Szkolenie cd. Program do analizy i obróbki danych Pomiar bezdotykowy koloru Projekt Informacji Technicznej PSP o pomiarze i oznaczaniu różnic barw na wykładzinach tekstylnych Warsztaty Pomiarowe 18:00 Zakończenie szkolenia Szkolenie poprowadzi Jarosław Urbański Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego „Zgłoszenia” przed 12 czerwca 2017 W wypadku pytań należy kontaktować się z Marcinem Witkowskim tel.: 605 577 677 Zapraszamy do wzięcia udziału Zarząd PSP