Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSP

Dodane przez | 2018-02-20T08:55:35+00:00 2016-10-18|

Koleżanki i Koledzy! Zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy, które odbędzie się 18 listopada (piątek) 2016 r. o godz. 1100 w I terminie, o godz. 1115 w II terminie w Hotelu „Natura Mazur” – Warchały ul. Brajnicka 1, 12-122 Jedwabno. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Zebrania - powitanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości przez Prezesa PSP Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej Wybór protokólanta Zatwierdzenie porządku obrad Omówienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia Dyskusja nad projektem regulaminu Sądu Koleżeńskiego Podjęcie uchwał: o zmianach w statucie Stowarzyszenia o powołaniu Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia o zatwierdzeniu Regulaminu Sądu Koleżeńskiego o wyborze członków Sądu Koleżeńskiego 8. [...]