Walne Zebranie PSP

Dodane przez | 2018-02-20T09:00:09+00:00 2016-06-17|

Podczas ostatniego Walnego Zebrania, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy wysłuchali sprawozdań zarządu z prac w 2015 roku, oraz Komisji Rewizyjnej. W związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, przeprowadzono wybory na to stanowisko. Nowym Przewodniczącym został Kolega Tomasz Chyła ze Świecia. Spotkanie było okazją do przedstawienia planów organizacji na 2016 roku i dyskusji nad kierunkami działania.

Szkolenie z kolorymetrii i badania zmian barwy na wykładzinach PVC

Dodane przez | 2018-02-20T09:01:49+00:00 2016-06-16|

Ostatnia, z opublikowanych Informacji technicznych PSP nosi tytuł: Instrumentalny pomiar i oznaczanie różnic barwy wykładzin podłogowych PVC na posadzkach w pomieszczeniach. Zagadnienie jest trudne i nowe nie tylko na skalę europejską. Dotychczas nikt nie pokusił się o wydanie takich wytycznych. Aby przybliżyć specyfikę tej dziedziny wiedzy oraz przekazać zasady korzystania z urządzeń pomiarowych, zorganizowano szkolenie, w którym wzięli udział rzeczoznawcy i członkowie PSP oraz przedstawiciele firm wspierających nasze stowarzyszenie. Szkolenie prowadził specjalista w zakresie kolorymetrii oraz praktyk w tej dziedzinie pan Jarosław Urbański. W części praktycznej, każdy z uczestników mógł korzystając z spektrometru i kolorymetru samodzielnie określić różnicę barw na [...]