Podręcznik „Posadzkarz wykładzin podłogowych” już dostępny!

Dodane przez | 2018-02-20T09:41:00+00:00 2015-05-18|

Najnowsza i usystematyzowana wiedza o wykładzinach. Jedyne w Polsce i drugie w Europie kompendium wiedzy. Autor opracowania – inż. Zbigniew Wolski. Zespół redakcyjny - Rzeczoznawcy PSP: Jerzy Bieszczad, inż. Bartosz Grygorowicz, mgr inż. Tomasz Pol Formę oraz zakres tematyczny opracowano tak, aby w łatwy sposób znajdować przystępne i wyczerpujące opisy zjawisk i technik towarzyszących pracy posadzkarza wykładzin podłogowych. Każdy profesjonalista powinien mieć tę książkę! Więcej informacji Cena detaliczna wynosi 200,- zł. Członkowie PSP niezalegający ze składkami otrzymują rabat 25%. Zamówienia należy kierować na adres: biuro@posadzkarze.com.pl Publikacja powstała przy wsparciu: Sponsorów Generalnych -Forbo, Mapei Sponsorów Głównych: - Agnella i Uzin. Patronem książki [...]

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

Dodane przez | 2018-02-20T09:41:42+00:00 2015-05-18|

Zgodnie ze statutem Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy Zarząd PSP zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 25 czerwca 2015 r. w hotelu 500 w Strykowie ul. Warszawska - Smolice 1B. Pierwszy termin zebrania godzina 12:30. Drugi termin 12:45. Porządek Zebrania Powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Wybór komisji skrutacyjnej. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania. Wybór protokolanta. Głosowanie nad porządkiem obrad. Sprawozdanie Zarządu. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Głosowanie nad Sprawozdaniem Zarządu. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium za 2014 rok. Powołanie Sądu Koleżeńskiego. Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego. Zatwierdzenie wysokości rocznej składki dla Członków Zwyczajnych Wolne wnioski i dyskusja nad zadaniami Stowarzyszenia. Zakończenie obrad. Przypominamy, że [...]