Wybory władz i ważne uchwały

Dodane przez | 2018-02-20T12:35:29+00:00 2013-06-27|

Było to pierwsze, tak liczne i ważne ze względu na omawiane sprawy, spotkanie od wielu lat. Przedstawiając Program Zebrania, przewodniczący spotkaniu Marcin Witkowski podkreślił, jak duże zmiany czekają organizację w najbliższym czasie.Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok, z powodu nieobecności Prezesa Dariusza Milczarka, przedstawił Tomasz Urbański. Przypomniał, że organizacja do listopada 2012 roku nie prowadziła znaczących działań. Dopiero ostatnie tygodnie minionego roku przyniosły pewne ożywienie. Dyskutowali Członkowie i aktywni przedstawiciele branży nad przyszłością organizacji, jej strategią oraz najważniejszymi celami. Uzgodniono zarys planu działania oraz wyznaczono zadania na pierwsze tygodnie obecnego roku.Kolejnym punktem programu było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w imieniu której wystąpił Przewodniczący [...]

Program szkolenia w Sulejowie

Dodane przez | 2018-02-20T12:40:48+00:00 2013-06-10|

Program szkolenia dla kandydatów na Rzeczoznawców Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy Sulejów, 19-20 czerwca 2013r. Szkolenie prowadzić będzie Piotr Pióro, rzeczoznawca z wieloletnią praktyką i Prezes Związku Rzeczoznawców z Zakresu Parkieciarstwa i Posadzek Drewnianych. Środa, 19 czerwca 11:30 – 12:00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników 12:00 Rola rzeczoznawcy i biegłego sądowego 14:00 Przerwa kanapkowa 14:30 Zasady i kodeks postępowania rzeczoznawcy 16:00 Przerwa kawowa 16:30 Forma i części składowe opinii, ekspertyzy cz. I 18:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia 19:30 Kolacja Grillowa Czwartek, 20 czerwca 09:30 Forma i części składowe opinii, ekspertyzy cz. II 10:30 Podsumowanie szkolenia 11:00 Zakończenie szkolenia. W wypadku pytań, proszę o [...]

Walne Zebranie – Szczegółowy porządek obrad i projekty uchwał

Dodane przez | 2018-02-20T12:42:27+00:00 2013-06-07|

Koleżanki i Koledzy, Poniżej przedstawiamy szczegółowy Porządek obrad wraz z projektami Uchwał. Porządek obrad: 1. Powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania. 3. Wybór protokolanta 4. Głosowanie nad porządkiem obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu. 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 7. Wybór komisji skrutacyjnej. 8. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu. Uchwała nr 1 9. Głosowanie nad zmianami w statucie PSP a. Uzupełnienie treści par. 8 pkt. 1 Uchwała nr 2     b. Wykreślenie pkt. 7 w par. 9 Uchwała nr 3     c. Zmiana treści pkt. 1. par. 17 Uchwała nr 4 d. Poszerzenie liczby Członków Zarządu Uchwała nr 5 e. Wprowadzenie opłaty wpisowej [...]