Spotkanie Komisji ds Rzeczoznawców

Dodane przez | 2018-02-20T12:43:16+00:00 2013-05-16|

Odbyło się kolejne spotkanie Komisji ds. Rzeczoznawców PSP. Uzgodniono między innymi: zasady rekrutacji kandydatów na rzeczoznawców, zasady egzaminowania oraz tematykę, miejsce i termin pierwszego szkolenia na kandydatów na Rzeczoznawców.W spotkaniu Komisji wzięli udział również przedstawiciele firm wspierających nasze stowarzyszenie i osoby zaproszone jako doradcy.Wkrótce na naszej stronie ukażą się szczegółowe informacje dotyczące pierwszego szkolenia.

Spotkanie ZT2 – Rekomendacje dla firm usługowych

Dodane przez | 2018-02-20T12:44:35+00:00 2013-05-13|

Po raz drugi spotkali się członkowie działającego przy PSP Zespołu Technicznego nr 2, opracowującego zasady rekomendacji dla firm usługowych. Tym razem, oprócz członków PSP, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm dostarczających materiały i narzędzia dla branży wykładzinowej. Dyskutowano o zasadności takich rekomendacji, uzgadniano definicję bezpiecznej usługi, proponowano listę kryteriów określających firmę rekomendowaną. Przystąpiono do omawiania zasad na jakich odbywać się będzie przyznawanie rekomendacji. Zgodzono się, że proces dochodzenia do ostatecznych uzgodnień będzie wymagał czasu, ale jest on konieczny dla porządkowania rynku wykładzinowego. Za priorytetową uznano zasadę transparentności i przejrzystości kryteriów. Ustalono plan pracy i termin kolejnego spotkania. [...]

Pytania i odpowiedzi ze spotkania w Ossie

Dodane przez | 2018-02-20T12:45:42+00:00 2013-05-06|

Podczas spotkania Zarządu PSP z przedstawicielami producentów - dostawców branży wykładzinowej w czasie dyskusji padło wiele pytań. Nie na wszystkie odpowiedziano. Poniżej prezentujemy te, na których omówienie nie wystarczyło czasu. Odpowiedzi PDF Dziękujemy za wszystkie dotychczas skierowane do nas pytania i zapraszamy do formułowania kolejnych, które pomogą nam lepiej wyjaśniać nasze działania i na pewno wpłyną na udoskonalenie naszego funkcjonowania. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy Warszawa dn. 24 kwietnia 2013 r.

Pytania i odpowiedzi ze spotkania w Ossie

Dodane przez | 2018-02-20T12:46:22+00:00 2013-05-06|

Podczas spotkania Zarządu PSP z przedstawicielami producentów - dostawców branży wykładzinowej w czasie dyskusji padło wiele pytań. Nie na wszystkie odpowiedziano. Poniżej prezentujemy te, na których omówienie nie wystarczyło czasu. Odpowiedzi PDF Dziękujemy za wszystkie dotychczas skierowane do nas pytania i zapraszamy do formułowania kolejnych, które pomogą nam lepiej wyjaśniać nasze działania i na pewno wpłyną na udoskonalenie naszego funkcjonowania. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy Warszawa dn. 24 kwietnia 2013 r.