Nabór egzaminatorów w WIR

Dodane przez | 2018-02-20T12:50:14+00:00 2013-03-28|

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu informuje, iż mija pięcioletnia kadencja komisji egzaminacyjnych Izby. Z tego względu rozpoczynamy nabór kandydatów na nową kadencję. Komisje egzaminacyjne mogą zostać powołane w zawodach z klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła. Poniżej zamieszczamy wykaz zawodów rzemieślniczych, w których możemy powołać komisje egzaminacyjne (również w zawodzie Posadzkarz).

Zespoły Techniczne

Dodane przez | 2018-02-20T12:51:06+00:00 2013-03-21|

Odbyło się pierwsze spotkanie osób zainteresowanych pracą w Zespołach Technicznych PSP. Są to grupy ekspertów, których zadaniem jest przygotowanie propozycji stworzenia nowych lub modyfikacji istniejących dokumentów związanych z porządkowaniem branży w zakresie techniki i technologii. Wśród członków zespołów znajdowac się będą członkowie PSP, producenci, autorytety branży, przedstawiciele instytucji związanych z budownictwemi wykładzinami. Na spotkaniu 21 marca powołano siedem zespołów: ZT1 - Rzeczoznawcy ZT2 - Rekomendacje dla firm usługowych ZT3 - Informacje Techniczne ZT4 - Certyfikacja wyrobów ZT5 - Recenzja podręcznika ZT6 - Izba Rzemieślnicza – egzaminy czeladnicze, mistrzowskie ZT7 - Cennik usług. Teraz członkowie poszczeczególnych zespołów spotykac się będą na indywidualnych [...]