Na zaproszenie odpowiedziało prawie 40 firm

Dodane przez | 2018-02-20T12:52:20+00:00 2013-02-26|

We wtorek 26 lutego odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy z przedstawicielami firm świadczących usługi posadzkarskie i sprzedających wykładziny. Wśród obecnych znalazły się osoby reprezentujące wszystkie regiony Polski. Ponad czterogodzinne spotkanie podzielono na dwie części, z których pierwsza obejmowała prezentację historii, aktualnego stanu organizacji, oraz planów krótko i długoterminowych, a w drugiej przedstawiono propozycje włączenia się do działań PSP oraz wsparcia organizacji. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania Szersza relacja już wkrótce na lamach magazynu Podłoga

Spotkanie w Strykowie

Dodane przez | 2018-02-20T12:52:48+00:00 2013-02-22|

Na wtorek 26 lutego Zarząd PSP zaprosił do Strykowa przedstawicieli firm zajmujących się handlem i instalacją wykładzin, aby przedstawić im dotychczasową dzialalność, plany stowarzyszenia oraz zaprosić ich do współtworzenia organizacji. Na zaproszenie odpowiedziało niemal 50 firm z całej Polski!W programie przewidziano szereg prezentacji przygotowanych przez Członków Zarządu oraz dyskusję na temat najważniejszych zadań i przyszlości PSP.Program spotkania: 11:45 Przyjazd i rejestracja uczestników (kawa). 12:00 Powitanie - Marcin Witkowski 12:10 Historia PSP - Dariusz Milczarek 12:20 Wartości i korzyści - Tomasz Urbański 12:50 Finanse organizacji - Dariusz Milczarek 13:05 Plany na 2013 rok - Marcin Witkowski 13:30 Technika i technologia - Janusz [...]

Zapraszamy do współpracy firmy branżowe

Dodane przez | 2018-02-20T12:53:17+00:00 2013-02-11|

Szanowni Państwo! Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy jest organizacją powołaną w celu promocji, rozwoju i ochrony interesów branży wykładzinowej w naszym kraju. Chociaż powstało w 2007 roku, dotychczasowe działania należy ocenić jako skromne. W ostatnich miesiącach 2012 roku grupa osób postanowiła reaktywować działalność stowarzyszenia i nadać mu nowy impet. Zorganizowano szereg spotkań z przedstawicielami firm handlujących i instalujących wykładziny, aby ustalić aktualnie najważniejsze problemy branży. Wyniki tych rozmów potwierdziły bardzo duże zainteresowanie nowym pomysłem. Wykonano więc następny krok. Sformułowano cele krótko i długookresowe, rozpoczęto budowę sprawnej organizacji i podjęto wysiłki niezbędne do zapewnienie źródła finansowania. Przygotowano koncepcję pracy biura stowarzyszenia i uzgodniono zasady działania. Zwrócono się do osób zainteresowanych z propozycją wsparcia organizacji w pierwszym [...]

Plany na 2013 rok

Dodane przez | 2018-02-20T12:53:51+00:00 2013-02-07|

Koleżanki i Koledzy! Podjęliśmy zadanie aktywizacji działalności Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy. Podczas rozmów z przedstawicielami branży potwierdziliśmy potrzebę wykonania takiego kroku. Doszliśmy do wniosku, że czas jest właściwy do podjęcia działań. Zweryfikowaliśmy podstawowe cele Stowarzyszenia i opracowaliśmy program do realizacji w nadchodzącym roku: Powołanie grupy Rzeczoznawców Przeprowadzenie egzaminów czeladniczych i ewentualnie mistrzowskich Zorganizowanie wsparcia prawnego dla Członków stowarzyszenia Rozpoczęcie prac nad podręcznikiem dla posadzkarzy Określiliśmy zasoby potrzebne do jego wykonania. Przygotowaliśmy pierwsze szkice oraz porozumieliśmy się z kluczowymi osobami. Do realizacji wymienionych celów oraz do sprawnego funkcjonowania organizacji potrzebne są na pewno: zgoda, co do samych celów i dróg ich realizacji, determinacja i zaangażowanie, środki finansowe. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mogą poświęcać swój [...]

Walne zebranie Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

Dodane przez | 2018-02-20T12:58:15+00:00 2013-02-02|

Koleżanki i Koledzy, Zgodnie ze statutem Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy Zarząd PSP zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 26.11.2012r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Warszawie, ul. Mińska 62 (Centrum Szkoleniowe Uzin Polska). W przypadku braku quorum drugi termin obrad tego samego dnia o godzinie 11:15. Porządek obrad: Powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania. Głosowanie nad porządkiem obrad. Sprawozdanie Zarządu. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Wybór komisji skrutacyjnej. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu. Przeprowadzenie wyborów do władz. Głosowanie nad rozszerzeniem działalności o działalność gospodarczą. Upoważnienie Zarządu do zorganizowania biura. Wolne wnioski i dyskusja nad zadaniami Stowarzyszenia. Zakończenie obrad. Czynne prawo wyborcze mają członkowie Stowarzyszenia, którzy opłacili [...]